ნატო სულთანიშვილი

გარემოსდაცვითი განათლებისა და ინფორმაციის ცენტრის განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი