ლიკა კალმახელიძე

WWF / GOPA საკონსულტაციო ცენტრის ადმინისტრატორი