თამარ ჭელიძე

Tamar Chelidze
კომუნიკაციის ექსპერტი (IBF International Consulting, EU Funded Project) და ტურიზმის მდგრადი განვითარების მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არის ტურიზმის და სტუმართმასპინძლობის მეცნიერების მაგისტრი (MSc- Handel’s Business School, Gothenburg University, Sweden) და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA - University of Applied Sciences of Darmstadt, Germany). მუშაობდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაში (GIZ), გერმანიის ექსპერტთა კავშირში (ECOTRANS- European Network for Sustainable Tourism Development) და მსოფლიო ბუნების დაცვის ორგანიზაციაში (WWF Caucasus)