ლელა გიორგაძე

მზოგავი ტურიზმის განვითარების ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი, ისტორიის დოქტორი, ტურიზმის სპეციალისტი, გიდების ეროვნული ტრენერი (WFTGA). გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი